Tre affärsområden med synergier

Våra tre affärsområden har synergier eftersom kunskaper och erfarenheter inom ett affärsområde kan användas inom de andra två affärsområdena.

 

Transaktioner kräver kunskap inom de områden vi arbetar med inom outsourcad juridik.

 

Tvister och Företagsutredningar kan handla om områden vi arbetar med inom outsourcad Juridik eller om transaktioner.

 

Outsourcad Juridik kan innebära att vi får hantera en transaktion, en tvist eller en företagsutredning.

Transaktioner av företag och fastigheter

Transaktioner är en viktig del av den ekonomiska utvecklingen i samhället – bolag, fastigheter och rörelser säljs, köps, börsnoteras, finansieras, delas och slås samman. En transaktion är en process med en början och ett slut. Som alla processer kan transaktionen gå mer eller mindre lätt och ge mer eller mindre det resultat man tänkt sig.

En bra transaktion kräver att man ser alla olika frågor i förväg såsom skatt, miljö, börsfrågor, konkurrensfrågor m fl. Den kräver också projektledning för en kostnadseffektiv process där viktiga funktioner – exempelvis management, revisorer och andra rådgivare – samarbetar.

En stor transaktion kan därför ibland kännas som det jobbigaste man arbetat med. Men också det roligaste och mest givande man arbetat med.

 

Exempel på transaktioner vi har jobbat med:

 • Försäljningen av HQ Bank till Carnegie
 • Försäljningen av Ericpol till Ericsson
 • Mäklarsamfundets försäljning av aktier i Hemnet
 • FastPartners fastighetsförvärv om 1,4 miljarder
 • FastPartners preferensaktier och företagsobligationer
transactions
transactions

Tvister och företagsutredningar

Vi har stor erfarenhet av tvister och utredningar, både av det mindre slaget och  sådana som tilldrar sig massmedial uppmärksamhet. Vi ger råd om den kommunikation utåt som kan bli nödvändig. Vi bistår även styrelsen och företagets ledning om hur man bör agera vid en tvist eller i ett krisläge.

En del meningsskiljaktigheter kan inte lösas enbart genom förhandlingar. Vi ger er inledande råd om konflikten och gör en strategisk bedömning och riskanalys. Därefter avgör ni hur vi ska gå vidare. Med god insikt i er verksamhet kan vi sedan agera för att lösa frågan till er fördel, både i och utanför domstol eller skiljenämnd. Ni fokuserar på verksamheten – vi på tvisten.


En styrelse ställs ibland inför misstanken att det förekommit oegentligheter eller oetiskt agerande i företaget eller organisationen. Med företagets bästa för ögonen kan det vara en god idé att vidta en extern utredning, i syfte att komma tillrätta med det som gått fel och ibland även att få en opartisk bedömning. Vi har stor erfarenhet av sådana utredningar.

 

Exempel på tvister och företagsutredningar vi arbetat med:

 • NFB och ICM:s tvist mot Konkurrensverket
 • Utredning om oegentligheterna i Eniro
 • HQ-utredningen

Outsourcad juridik

Outsourcad juridik är ett mellanting mellan ett företags egen bolagsjurist och en tillfälligt anlitad extern byrå. Genom vår erfarenhet av arbete som både bolagsjurist och advokat arbetar vi långsiktigt tillsammans med er för att höja er juridiska säkerhetsnivå. Ni får ett dedikerat juristteam med bred kompetens och god tillgänglighet som kan hantera alla era frågor och problem.


Tillsammans skräddarsyr vi ett samarbetsavtal där vi kommer överens om en passande prismodell beroende på ert behov. Genom samarbetsavtalet tillkommer även mervärde i form av våra olika tjänster som bland annat omfattar Sower – ett elektroniskt knowledge management system, vår servicedesk, gratis avtalsmallar, utbildningar m.m.

Vi arbetar både med företag och organisationer som inte har en egen juristavdelning. Vi bistår även företag och organisationer som har en juristavdelning, men som behöver ytterligare juridisk assistans.

 

Ett par exempel på företag och organisationer som vi arbetar med:

 • Bukowski Auktioner AB
 • OSRAM AB
 • Fuchs Lubricants Sweden AB