Nyheter

Berghco har biträtt sin klient Rexab Flytt och Tungtransport i ett överklagande mot Svenska Bostäder. Rexab gjorde gällande att Svenska Bostäders upphandlingar enligt ett ramavtal för flyttjänster gjorts med så stora avsteg från innehållet i ramavtalet, att ett nytt ogiltigt ramavtal träffats. Kammarrätten i Stockholm har...

Socialstyrelsen har beslutat att fastställa reviderade Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Syftet med riktlinjerna är att värdera vilka behandlingsmetoder, t.ex. psykofarmaka och psykoterapi, som sjukvården bör erbjuda patienter. Riktlinjerna utgör därmed grund för vårdens tillgång till behandlingsmetoder, påverkar patienters möjlighet till val av behandling...

The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary elements. Minimalist design has been highly influenced by Japanese traditional design and architecture. In addition, the work of De Stijl artists is...