Övrigt

Berghco har biträtt sin klient Rexab Flytt och Tungtransport i ett överklagande mot Svenska Bostäder. Rexab gjorde gällande att Svenska Bostäders upphandlingar enligt ett ramavtal för flyttjänster gjorts med så stora avsteg från innehållet i ramavtalet, att ett nytt ogiltigt ramavtal träffats. Kammarrätten i Stockholm har...