Sower Garden – som man sår får man skörda

Vi tycker inte att våra kunder ska köpa samma sak flera gånger. Inte heller att de ska behöva leta efter, eller till och med kanske inte hitta, sina juridiska råd och mallar. Därför ger vi våra kunder en egen juridisk portal. Portalen heter Sower.

 

Med ledordet ”som man sår får man skörda” har vi utvecklat Sower. Vi tror att om man ”sår” ordning och reda samt professionella dokument och råd, får företaget eller organisationen skörda vinster i form av både högre effektivitet och arbetsglädje. Vi ger företag och organisationer möjlighet att ”så” genom Sower – en portal som blir deras egen ”knowledge management” för juridik.

 

På portalen sparar vi kundernas mallar, avtal och de råd som vi ger dem. Kunderna kan även själva lägga in dokument och avtal. Inloggning kan ske från vilken dator eller mobil enhet som helst och genom en filtreringsfunktion kan kunderna ta fram exempelvis alla avtal inom ett område eller för ett dotterbolag. Allt på portalen är också sökbart med fritextsökning. Kunderna kan slutligen även bestämma om de vill få påminnelser och varningar via email eller sms, exempelvis om ett avtal håller på att gå ut eller en option förfaller.

handholdingcoinsmedium_8152c65e4520e

Sower Garden – som man sår får man skörda

Vi tycker inte att våra kunder ska köpa samma sak flera gånger. Inte heller att de ska behöva leta efter, eller till och med kanske inte hitta, sina juridiska råd och mallar. Därför ger vi våra kunder en egen juridisk portal. Portalen heter Sower.

 

Med ledordet ”som man sår får man skörda” har vi utvecklat Sower. Vi tror att om man ”sår” ordning och reda samt professionella dokument och råd, får företaget eller organisationen skörda vinster i form av både högre effektivitet och arbetsglädje. Vi ger företag och organisationer möjlighet att ”så” genom Sower – en portal som blir deras egen ”knowledge management” för juridik.

 

På portalen sparar vi kundernas mallar, avtal och de råd som vi ger dem. Kunderna kan även själva lägga in dokument och avtal. Inloggning kan ske från vilken dator eller mobil enhet som helst och genom en filtreringsfunktion kan kunderna ta fram exempelvis alla avtal inom ett område eller för ett dotterbolag. Allt på portalen är också sökbart med fritextsökning. Kunderna kan slutligen även bestämma om de vill få påminnelser och varningar via email eller sms, exempelvis om ett avtal håller på att gå ut eller en option förfaller.

Historien bakom Sower

Sowers historia började när advokaten Jonas Bergh under många år var ansvarig för ett stort företags juridik. Företaget omsatte 6 miljarder och hade inte några interna jurister. Företaget hade verksamhet inom flera olika branscher och hade ett hundratal ekonomer som internt var ansvariga för avtalsfrågor vid köp och försäljning.

 

Jonas Bergh skapade ett internt juridikstöd (”Juridikstödet”) på företagets intranät som gav de anställda mallavtal och råd i juridiska frågor. Alla juridiska råd och avtal som Jonas och hans jurister på advokatbyrån gav till företaget lagrades på Juridikstödet. Totalt hade 1 000 anställda tillgång till Juridikstödet på intranätet.

 

Efter några år fick en doktorand vid Uppsala Universitet vid namn Marcus Lippert information om Juridikstödet. Han skrev sedan sin doktorsavhandling, Communities in the Digital Age (Uppsala universitet, Marcus Lippert, 2011), om systemet inom ämnet företagsekonomi och kunskapshantering (knowledge management).

Marcus Lippert fann bl.a. att ”communities of practice”, dvs. gemensamma IT-plattformar för information som i detta fall Juridikstödet, kan göra att organisationer blir mindre byråkratiska och fungerar mer effektivt, men att sådana IT-plattformar måste skötas och utvecklas för att fungera bra. Marcus Lippert fann även att plattformarna spelade en nyckelroll för hantering av kunskap och lärande. Beträffande Juridikstödet fann Marcus Lippert bl.a. att medarbetarna kände sig säkrare i sin juridiska hantering när de hade sina råd och godkända mallar på Juridikstödet.

 

Juridikstödet var också en avlastning för cheferna som kunde hänvisa medarbetare att se där först när de kom med frågor om juridik. Juridikstödet blev mer och mer accepterat och uppskattat som en värdefull ”community” för medarbetarna.
Jonas Bergh grundade Sower för att kunna ge andra företag och organisationer den kunskap och de erfarenheter han hade fått vid arbetet med Juridikstödet.


Utvecklingen inom IT har gjort att Sower innehåller betydligt fler funktioner än vad Juridikstödet gjorde.

Historien bakom Sower

Sowers historia började när advokaten Jonas Bergh under många år var ansvarig för ett stort företags juridik. Företaget omsatte 6 miljarder och hade inte några interna jurister. Företaget hade verksamhet inom flera olika branscher och hade ett hundratal ekonomer som internt var ansvariga för avtalsfrågor vid köp och försäljning.

 

Jonas Bergh skapade ett internt juridikstöd (”Juridikstödet”) på företagets intranät som gav de anställda mallavtal och råd i juridiska frågor. Alla juridiska råd och avtal som Jonas och hans jurister på advokatbyrån gav till företaget lagrades på Juridikstödet. Totalt hade 1 000 anställda tillgång till Juridikstödet på intranätet.

 

Efter några år fick en doktorand vid Uppsala Universitet vid namn Marcus Lippert information om Juridikstödet. Han skrev sedan sin doktorsavhandling, Communities in the Digital Age (Uppsala universitet, Marcus Lippert, 2011), om systemet inom ämnet företagsekonomi och kunskapshantering (knowledge management).

 

Marcus Lippert fann bl.a. att ”communities of practice”, dvs. gemensamma IT-plattformar för information som i detta fall Juridikstödet, kan göra att organisationer blir mindre byråkratiska och fungerar mer effektivt, men att sådana IT-plattformar måste skötas och utvecklas för att fungera bra. Marcus Lippert fann även att plattformarna spelade en nyckelroll för hantering av kunskap och lärande. Beträffande Juridikstödet fann Marcus Lippert bl.a. att medarbetarna kände sig säkrare i sin juridiska hantering när de hade sina råd och godkända mallar på Juridikstödet.

 

Juridikstödet var också en avlastning för cheferna som kunde hänvisa medarbetare att se där först när de kom med frågor om juridik. Juridikstödet blev mer och mer accepterat och uppskattat som en värdefull ”community” för medarbetarna.
Jonas Bergh grundade Sower för att kunna ge andra företag och organisationer den kunskap och de erfarenheter han hade fått vid arbetet med Juridikstödet.


Utvecklingen inom IT har gjort att Sower innehåller betydligt fler funktioner än vad Juridikstödet gjorde.

handholdingcoinsmedium_8152c65e4520e