Samarbete, engagemang och senior erfarenhet

Vi vill lösa era problem såväl i vardagen som vid större frågor. Genom samarbete, ett engagerat team och senior erfarenhet bygger vi er verksamhet enkelt och tryggt. Jonas Bergh och Christina Malm har verkat vid stora svenska och internationella byråer. Jan Henrik Ahrnell var tidigare chefsjurist för TeliaSonera.

Vi har ansvarat för M&A-transaktioner av varierande storlek och struktur i olika länder (fusioner, förvärv, avyttringar, joint ventures) och noteringar på börser. Vi har ansvarat för svenska och internationella skiljedomsprocesser och domstolsförfaranden. Vi har ansvarat för juridiken inom företag – från mindre svenska företag till miljardkoncerner där vi tagit ett nordiskt ansvar.

web0264

Möt vårt engagerade team

web1739

Jan Henrik Ahrnell

Counsel

Jan Henrik Ahrnell

Counsel

Specialist på transaktioner, börsbolagsfrågor och allmän affärsjuridik.

+46 (0)8 545 078 00

+46 (0)705 37 13 72

jan.henrik.ahrnell@berghco.se

2530-4-2

Jonas Bergh

Advokat

Jonas Bergh

Advokat

Specialist på transaktioner, tvister och allmän affärsjuridik.

+46 (0)8 545 078 01

+46 (0)722 33 04 01

jonas.bergh@berghco.se

web1874

Christina Malm

VD

Christina Malm

Advokat

Specialist på tvister, arbetsrätt och kommersiella avtal.

+46 (0)8 545 078 02

+46 (0)722 33 04 02

christina.malm@berghco.se

web2285

Catherine Innergård

Advokat

Catherine Innergård

Advokat

Specialiserad på tvister, konkurrensrätt, offentlig upphandling och kommersiella avtal. Ansvarig för BCO:s know how och produktutveckling.

+46 (0)8 545 078 10

+46 (0)722 33 04 10

catherine.innergard@berghco.se

1

Michael Erici

Biträdande jurist

Michael Erici

Biträdande jurist

Specialiserad på transaktioner, tvister, IT-rätt och allmän affärsjuridik.

+46 (0)8 545 078 05

+46 (0)72 564 11 05

michael.erici@berghco.se

web2190

Martin Husberg

Biträdande jurist

Martin Husberg

Biträdande jurist

Specialiserad på transaktioner, tvister, fastigheter och kommersiella avtal.

+46 (0)8 545 078 12

+46 (0)72 558 11 30

martin.husberg@berghco.se

1172Ret

Anastasia Jansson

Biträdande jurist

Anastasia Jansson

Biträdande jurist

Specialiserad på transaktioner, finansrätt, GDPR och allmän affärsjuridik.

+46 (0)8 545 078 09

+46 (0)72 558 05 62

anastasia.jansson@berghco.se

web2160

Isabelle Waldenström

Biträdande jurist

Isabelle Waldenström

Biträdande jurist

Specialiserad på tvister, transaktioner, stiftelser och allmän affärsjuridik.

Tjänstledig för notarietjänst vid Uppsala tingsrätt.

+46 (0)8 545 078 22

+46 (0)722 33 04 09

isabelle.waldenstrom@berghco.se

ef

Emelie Färdigs

Kontorschef

Emelie Färdigs

Kontorschef

Ansvarig för ekonomi, IT och administration.

+46 (0)8 545 078 03

+46 (0)722 33 04 05

emelie.fardigs@berghco.se

Paula Delgadillo

Kontorsassistent

Paula Delgadillo

Kontorsassistent

Assistent och ansvarig för vårt intranät.

+46 (0)8 545 078 00

+46 (0)722 33 04 11

paula.delgadillo@berghco.se

2668gg-2

Är du vår nästa anställd?

Kontakta oss

Är du vår nästa anställd?

Kontakta oss

Vi söker kontinuerligt efter nya duktiga medarbetare som delar våra värderingar. Välkommen att skicka din ansökan till contact@berghco.se

+46 (0)8 545 078 00

contact@berghco.se

1739

Jan Henrik Ahrnell

Counsel

Jan Henrik Ahrnell

Counsel

Specialist på transaktioner, börsbolagsfrågor och allmän affärsjuridik.

+46 (0)8 545 078 00

+46 (0)705 37 13 72

jan.henrik.ahrnell@berghco.se

2530

Jonas Bergh

Advokat

Jonas Bergh

Advokat

Specialist på transaktioner, tvister och allmän affärsjuridik.

+46 (0)8 545 078 01

+46 (0)722 33 04 01

jonas.bergh@berghco.se

1874

Christina Malm

VD

Christina Malm

Advokat

Specialist på tvister, arbetsrätt och kommersiella avtal.

+46 (0)8 545 078 02

+46 (0)722 33 04 02

christina.malm@berghco.se

2285

Catherine Innergård

Advokat

Catherine Innergård

Advokat

Specialiserad på tvister, konkurrensrätt, offentlig upphandling och kommersiella avtal.
Ansvarig för BCO:s know how och produktutveckling.

+46 (0)8 545 078 10

+46 (0)722 33 04 10

catherine.innergard@berghco.se

1

Michael Erici

Biträdande jurist

Michael Erici

Biträdande jurist

Specialiserad på transaktioner, tvister, IT-rätt och allmän affärsjuridik.

+46 (0)8 545 078 05

+46 (0)72 564 11 05

michael.erici@berghco.se

2190

Martin Husberg

Biträdande jurist

Martin Husberg

Biträdande jurist

Erfarenhet från civil försäkringsrätt. Specialiserad på transaktioner, tvister och allmän affärsjuridik.

+46 (0)8 545 078 12

+46 (0)72 558 11 30

martin.husberg@berghco.se

1172Ret

Anastasia Jansson

Biträdande jurist

Anastasia Jansson

Biträdande jurist

Specialiserad på transaktioner,finansrätt, GDPR och allmän affärsjuridik.

+46 (0)8 545 078 09

+46 (0)72 558 05 62

anastasia.jansson@berghco.se

2160

Isabelle Waldenström

Biträdande jurist

Isabelle Waldenström

Biträdande jurist

Specialiserad på tvister, transaktioner, stiftelser och allmän affärsjuridik.

Tjänstledig för notarietjänst vid Uppsala tingsrätt.

+46 (0)8 545 078 22

+46 (0)722 33 04 09

isabelle.waldenstrom@berghco.se

1644

Emelie Färdigs

Kontorschef

Emelie Färdigs

Kontorschef

Ansvarig för ekonomi, IT och administration.

+46 (0)8 545 078 03

+46 (0)722 33 04 05

emelie.fardigs@berghco.se

3023

Paula Delgadillo

Kontorsassistent

Paula Delgadillo

Kontorsassistent

Assistent och ansvarig för vårt intranät.

För närvarande tjänstledig.

+46 (0)8 545 078 00

+46 (0)722 33 04 11

paula.delgadillo@berghco.se

2668gg

Är du vår nästa anställd?

Kontakta oss

Är du vår nästa anställd?

Kontakta oss

Vi söker kontinuerligt efter nya duktiga medarbetare som delar våra värderingar. Välkommen att skicka din ansökan till contact@berghco.se

+46 (0)8 545 078 00

contact@berghco.se