Familjerätten och pandemin

Har du koll på riskerna att inte ha alla familjerättsliga dokument på plats i det fall du skulle bli sjuk alternativt gå bort? 

Under detta väldigt märkliga år har vi alla på olika sätt påverkats eller kommer att påverkas av den pandemi vi är inne i. Att se över sina familjerättsliga dokument såsom exempelvis testamenten och äktenskapsförord är förvisso alltid viktigt att göra men det känns extra viktigt just nu. 

För vad händer egentligen med ditt företag, din familj och dig själv om det värsta skulle inträffa? 

Vet du om att det numera är möjligt att utfärda så kallade framtidsfullmakter? Det innebär att du i förväg kan utse en eller flera personer som du känner förtroende för. Om du blir sjuk och inte kan företräda dig själv inträder dessa personer i ditt ställe och företräder dig. Finns det inte någon framtidsfullmakt utfärdad är det en stor risk att en utomstående god man utses. Det kan tyvärr ställa till stora problem både för ditt företag och för din familj.  

Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera din specifika situation. Alla är olika och har olika förutsättningar men vi ser till att du får den bästa möjliga lösningen för ditt företag, din familj och dig själv!   

Scroll up Drag View