InsikterHar Aristoteles något att lära oss affärsjurister?

Har Aristoteles något att lära oss affärsjurister?

Jag brukar säga till unga jurister på Berghco att vara affärsjurist är bland det mest spännande man kan vara på grund av två saker: dels att man arbetar med komplexa problem, en och samma affär kan beröra allt från avtalsrätt till skatter och skydd för personuppgifter och dels (kanske först och främst) att man arbetar med människor.

Ytterst ägs ju varje företag av en fysisk person (undantaget stiftelser, men i stiftelser arbetar också människor) och i företagen är det människor som leder och arbetar.

En affärsjurist måste alltså både vara teoretiskt duktig och kunna praktiskt tillämpa juridiken tillsammans med människor. Men var lär man sig hur man tillämpar sin kunskap och hur man arbetar med andra människor på ett bra sätt? Det finns i vart fall inte någon kurs på juristutbildningen som heter ”att praktiskt tillämpa kunskaper och att arbeta med människor”.

Under senare år har det, glädjande nog, på vissa universitet införts en utbildning i något som kallas praktisk kunskap som handlar om hur man använder sin teoretiska kunskap när man interagerar med människor. Vid Södertörns högskola finns ett centrum för praktisk kunskap som just har gett ut en antologi med olika skrifter om praktisk kunskap. Ämnet är långt ifrån nytt, redan för 2 300 år sedan skrev Aristoteles en bok om den så kallade Nikomachiska etiken, något som i allra högsta grad fortfarande är aktuellt.

Hur kan en affärsjurist agera för att vara klok?Aristoteles säger att man måste besinna sig för att vara klok. Översatt till vår värld så bör en klok jurist akta sig för att dra för alltför snabba slutsatser utan snarare ta sig tid att gå igenom och diskutera alla fakta noggrant.

Aristoteles menar att man ska överlägga långsamt, men sedan snabbt genomföra det man bestämt sig för. Han framhåller att klokhet hänger ihop med medkänsla och god etik. Och att i medkänslan finns ofta sanningen.

Att agera klokt

Att agera på ett klokt sätt lär man sig helt enkelt genom erfarenhet och det är ju inget man får i en handvändning, men om vi ska ta lärdom av den gode Aristoteles så finns det några tips som unga affärsjurister kan ha glädje av:

  1. Lär av andra mer erfarna kollegor
  2. Ställ frågor om varför ett visst beslut fattats
  3. Ha inte allt för bråttom, utan väg noggrant olika handlingsalternativ mot varandra. Diskutera de olika alternativen med kunden, och ha alltid godhet och god etik med i vågskålen för beslutet.
  4. Tänk på att de beslut som fattas ska hjälpa kunden på absolut bästa sätt. Det ska bidra till långsiktiga hållbara lösningar.

På Berghco försöker vi hålla klokheten levande genom att jobba i lag; äldre och yngre jurister diskuterar alltid tillsammans vad som är det klokaste och bästa beslutet för kunden i varje enskild situation.

Och att tänka god etik är en självklarhet – om vi till exempel tycker att vi kan hjälpa kunden på ett snabbare och/eller billigare sätt än det kunden föreslår, tar vi självfallet upp det med kunden. Aristoteles tankar är i allra högst grad levande hos oss.

Jonas Bergh

Scroll up Drag View