InsikterKonstens påverkan på arbete

Konstens påverkan på arbete

Kan konst och konstupplevelser göra dig till en bättre advokat? Det menar i alla fall flera konst­älskande advokater. Samtidigt pekar forskare på att konsten kan bidra till att bygga ett företags varumärke och skapa trivsel på kontoret. Möt advokaterna som låter konsten ta tid och plats i livet och i verksamheten och som på så vis blivit bättre advokater.

I konferensrummet på Berghco Advokatbyrå som ägs av advokat Jonas Bergh hänger två små konstverk, Lennart Rodhes Bollspelaren och en tavla av Pierre Olofsson. Fast egentligen är det inte modern konst som är Jonas Berghs stora passion. Han brinner i stället för renässansen, fylld av bibliska berättelser och symboler som kräver en viss bildning för att uttolkas, och kan tala länge om de många olika sätten att måla bebådelsen.

Konstintresset har funnits länge. Kunskaperna var det sämre med.

Jag gick jämt på konstutställningar, men jag kände att jag ville lära mig mer. Och så förstod jag inte modern konst. Det kände jag att jag ville göra, berättar Jonas Bergh.

Kunskapstörsten fick Jonas Bergh att återvända till universitetet och läsa konstvetenskap. Kursen, som gick på kvällstid och halvfart, gav många nycklar till både den moderna och den äldre konsten.

Jonas Berghs svärfar, som var konsthistoriker, bidrog också till beslutet att studera.

Jag hade väldigt roligt med min svärfar. Han såg så mycket som inte jag såg, säger Bergh.

Studierna i konstvetenskap var roliga och stimulerande. De gav dessutom nya redskap i arbetet som advokat, hävdar Jonas Bergh.

I konsthistorien arbetar man väldigt mycket med olika tolkningar. Tolkningar är ju perspektiv på ett verk från olika håll. Det ger träning i att se från olika vinklar som jag har nytta av när jag tittar på problem, säger han.

Enligt Panofskys tolkningsmetod, som blivit den dominerande inom konstvetenskapen, startar tolkningen alltid med att verket ska betraktas med ”the innocent eye”. Den rena blicken ser och noterar alla detaljer utan att tolka dem. Den här metoden kan också vara till stor hjälp när ett juridiskt problem ska benas upp, tycker Jonas Bergh. 

Jonas Bergh

Olika perspektiv

För Jonas Bergh är det självklart att konstnärlig och kulturell bildning kan bidra till att göra honom – och andra advokater – ännu bättre på sitt arbete.

Kultur i bred bemärkelse, historia, litteratur, konst, musik, humaniora över huvudtaget, ger en förutsättning att se ur olika perspektiv och att förstå människor bättre, säger han, och tillägger att det dessutom är både roligt och kan bidra till att skapa kontakt och relationer.

Konstens betydelse

Meningarna går alltså isär om konstens betydelse för det praktiska advokatarbetet. De flesta tycks ändå uppleva att konst- och kulturintresset på olika sätt gör dem till bättre advokater.

Men hur är det då med bildningsnivån och kulturintresset bland advokaterna? Rätt blandat, tycks det.

Jonas Bergh upplever att många mer seniora advokater är kulturintresserade, även om det förstås varierar som i alla yrken. Bland de yngre som börjar på byrån tycks intresset vara svagare.

Det är rätt sällan jag möter nån väldigt kulturintresserad, säger han.

Scroll up Drag View