Möt vårt engagerade team

Expertis accordion-plus accordion-minus

Jonas Bergh har lång och bred erfarenhet av transaktioner och outsourcad affärsjuridik i Sverige och internationellt.

 

Jonas har varit partner i en av Sveriges största advokatbyråer (Lagerlöf & Leman – idag Linklaters) och grundat och drivit egen advokatverksamhet. Han har även arbetat internationellt i Bryssel och som partner i en av Englands största advokatbyråer (Ashurst).

 

Jämsides med juridiken har Jonas under många år varit styrelseledamot och ordförande i noterade och onoterade bolag. Han är också ofta rådgivare till styrelser och aktieägare. Han är också ordförande i ett börsbolags valberedning.

Betydande uppdrag transaktioner accordion-plus accordion-minus

Jonas Bergh varit huvudansvarig advokat för:

 • en aktieägares försäljning av aktier i Hemnet Sverige AB med ett totalt
 • transaktionsvärde om 2 miljarder kronor
 • staten i en privatisering
 • försäljning av försäkringsbolag med en köpeskilling om 5 miljarder kronor
 • försäljning av 390 fastigheter med en sammanlagd köpeskilling om ca 5 miljarder kronor
 • en fas 2-prövning i Europeiska kommissionen av en sammanslagning av två finska företag med ett transaktionsvärde om 5 miljarder kronor
 • flera transaktioner för flera av Sveriges största private equity-företag, varav en med ett transaktionsvärde om över 30 miljarder kronor
 • HQ AB och HQ Bank AB avseende kapitaltillskott och försäljning av banken till Carnegie
 • fem olika företagsobligationer av ett noterat bolag, med ett sammanlagt transaktionsvärde om 2,5 miljarder kronor
 • nyemission av stamaktier och preferensaktier för noterade bolag, med ett sammanlagt transaktionsvärde om 600–800 miljoner kronor
 • försäljning av familje- och stiftelseägt företag till private equity-köpare, med ett förvärvsvärde om ca 2 miljarder kronor
Betydande uppdrag tvister och utredningar accordion-plus accordion-minus

Jonas Bergh har varit huvudansvarig advokat för:

 • HQ AB och HQ Bank AB avseende undersökning av Finansinspektionen
 • undersökning och tvist med anledning av oegentligheter i Eniro AB 2015/2016
 • undersökningar av oegentligheter i ett stort tjänsteföretag
Betydande uppdrag outsourcad juridik accordion-plus accordion-minus
 • Under ca 20 års tid ansvarig för juridiken för en företagskoncern med tysk ägare, med en omsättning om ca 6 – 10 miljarder kronor
 • Under ca 20 års tid ansvarig för juridiken för en företagskoncern med tysk ägare, med en omsättning om ca 2 miljarder
 • Under ca 16 års tid ansvarig för juridiken för en företagskoncern med amerikansk ägare, med en omsättning om ca 1 miljard kronor
Erfarenhet accordion-plus accordion-minus
 • Styrelseordförande & Partner, Berghco Advokatbyrå (Stockholm), 2010 – pågående
 • Partner & Advokat, Ashurst Advokatbyrå (London & Stockholm), 2007 – 2009
 • Grundare & Partner, AJB Bergh Advokatbyrå AB (Stockholm), 2000 – 2006
 • Partner & Advokat, Lagerlöf & Lehman Advokatbyrå AB (Stockholm),
  1985 – 1999
 • Partner, Boden, de Bandt, De Brauw Jeantet, Lagerlöf & Uria (Bryssel),
  1994 – 1997
 • Tingsnotarie & Hovrättsfiskal, Nyköping tingsrätt (Nyköping), Svea Hovrätt (Stockholm), 1981 – 1985
Utbildning accordion-plus accordion-minus
 • Konstvetenskap 60p (Stockholms universitet, 2018)
 • Jur kand och företagsekonomi (Uppsala universitetet, 1976)
Språk accordion-plus accordion-minus
 • Svenska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska

Angelica Ewö Reimer

Advokat/delägare

Expertis accordion-plus accordion-minus

Angelica har arbetat med juridik sedan 2000 och har mycket stor och bred erfarenhet av civilrättslig rådgivning åt framförallt stora och medelstora ägarledda bolag inklusive dess ägare/familjer. Angelicas sätt att arbeta är unikt då hon kan erbjuda både familjejuridisk och affärsjuridisk rådgivning på samma gång. Denna kombination av erfarenhet har visat sig särskilt uppskattad och har lett till flera större och långvariga uppdrag.

 

Angelica har under åren arbetat mycket med olika företagstransaktioner men brinner särskilt för familjejuridik och ägarskiften. Då många svenska bolag i dagsläget står inför ägarskiften har Angelica under framförallt de senaste åren ägnat sig nästan uteslutande åt denna typ av rådgivning. Hon har hjälpt bolaget/ägarna/familjerna från A till Ö i dessa ofta svåra frågeställningar exempelvis hur man hanterar aktiva kontra passiva ägare samt hur barn som inte tar över bolaget ska kompenseras på bästa sätt utifrån ett rättvisetänk.

 

Vidare arbetar Angelica med arvsrättsliga frågor såsom exempelvis bouppteckningar och arvskiften samt kan åta sig uppdrag som boutredningsman. 

Betydande uppdrag accordion-plus accordion-minus

Angelica fick 2010 uppdraget att nationellt bygga och leda PwC:s legala verksamhet PwC Legal. Ett uppdrag som varade till 2019 då gruppen omfattande drygt 30 jurister placerade i hela Sverige.

 

Angelica har sin kundbas framförallt i Stockholm men även i Skåne, Halland, Småland, Blekinge och Norrköping.

 

Angelica är en uppskattad föredragshållare och har under sina år som jurist hållit i en mängd olika föredrag och utbildningar exempelvis hos StyrelseAkademien, Företagarna och Svenska Handelskammaren.

 

Angelica har under tre år varit styrelseledamot i Entreprenörinvest Sverige AB som är ett helägt dotterbolag till Familjen Kamprads Stiftelse.

 

Under sina fyra första år som jurist arbetade Angelica på Skatteverket och var bl a ordförande i Skattenämnd och processförare. Därtill nästan 16 år på revisionsbyrån PwC. Angelica har på detta sätt fått en mycket bra grund och förståelse för olika skatterättsliga frågor och vet när en skattejurist behöver kopplas in i ett uppdrag för att få helheten.

Erfarenhet accordion-plus accordion-minus
 • Advokat, Berghco Advokatbyrå 2020–pågående
 • Styrelseledamot, Entreprenör Invest Sverige AB 2021–2023
 • Jurist och partner, PwC Sverige 2005-2020 (partner 2012-2020 och ledare för PwC Legal 2010-2019)
 • Jurist, Skatteverket 2000–2004
Utbildning accordion-plus accordion-minus
 • Civilekonom, Linnéuniversitetet 1999
 • Jur. kand, Lunds Universitet 1998
Språk accordion-plus accordion-minus
 • Svenska
 • Engelska
Medlemskap accordion-plus accordion-minus
 • StyrelseAkademien 
 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Medarbetare

Cecilia Lind

Biträdande jurist

Erik Åhlander

Biträdande jurist

Carolina Ljungberg

Biträdande jurist

"As you sow, shall you reap"

Scroll up Drag View