Möt vårt engagerade team

Vi är ett team av jurister och assistenter som arbetat länge tillsammans. Vi har seniora projektledare och duktiga yngre jurister. Vi talar svenska, engelska, franska och tyska.

Seniors

Jonas Bergh

VD & Ansvarig för Business

Expertis accordion-plus accordion-minus

Jonas Bergh har lång och bred erfarenhet av transaktioner och outsourcad affärsjuridik i Sverige och internationellt.

 

Jonas har varit partner i en av Sveriges största advokatbyråer (Lagerlöf & Leman – idag Linklaters) och grundat och drivit egen advokatverksamhet. Han har även arbetat internationellt i Bryssel och som partner i en av Englands största advokatbyråer (Ashurst).

 

Jämsides med juridiken har Jonas under många år varit styrelseledamot och ordförande i noterade och onoterade bolag. Han är också ofta rådgivare till styrelser och aktieägare. Han är också ordförande i ett börsbolags valberedning.

Betydande uppdrag transaktioner accordion-plus accordion-minus
 • En aktieägares försäljning av aktier i Hemnet Sverige AB med ett totalt transaktionsvärde om 2 miljarder kronor.
 • Staten i en privatisering.
 • Försäljning av försäkringsbolag med en köpeskilling om 5 miljarder kronor.
 • Försäljning av 390 fastigheter med en sammanlagd köpeskilling om ca 5 miljarder kronor
 • En fas 2-prövning i Europeiska kommissionen av en sammanslagning av två finska företag med ett transaktionsvärde om 5 miljarder kronor.
 • Flera transaktioner för flera av Sveriges största private equity-företag, varav en med ett transaktionsvärde om över 30 miljarder kronor
 • HQ AB och HQ Bank AB avseende kapitaltillskott och försäljning av banken till Carnegie
 • Fem olika företagsobligationer av ett noterat bolag, med ett sammanlagt transaktionsvärde om 2,5 miljarder kronor.
 • Nyemission av stamaktier och preferensaktier för noterade bolag, med ett sammanlagt transaktionsvärde om 600–800 miljoner kronor.
 • Försäljning av familje- och stiftelseägt företag till private equity-köpare, med ett förvärvsvärde om ca 2 miljarder kronor.
Betydande uppdrag tvister och utredningar accordion-plus accordion-minus

 

 • HQ AB och HQ Bank AB avseende undersökning av Finansinspektionen.
 • Undersökning och tvist med anledning av oegentligheter i Eniro AB 2015/2016.
 • Undersökningar av oegentligheter i ett stort tjänsteföretag.
Betydande uppdrag outsourcad juridik accordion-plus accordion-minus
 • Under ca 20 års tid ansvarig för juridiken för en företagskoncern med tysk ägare, med en omsättning om ca 6 – 10 miljarder kronor.
 • Under ca 20 års tid ansvarig för juridiken för en företagskoncern med tysk ägare, med en omsättning om ca 2 miljarder.
 • Under ca 16 års tid ansvarig för juridiken för en företagskoncern med amerikansk ägare, med en omsättning om ca 1 miljard kronor.
Erfarenhet accordion-plus accordion-minus
 • Styrelseordförande & partner, Berghco Advokatbyrå AB, 2010-pågående
 • Ordförande i valberedningen, Clas Ohlson AB, 2015–2020
 • Styrelsemedlem, Arvid Nordquist AB, 2008–2018
 • Styrelseledamot, Svenskt Gårdsvilt AB, 2017-pågående 
 • Styrelsemedlem, Livio AB, 2012–2020
 • Styrelseordförande, Linné Kapitalförvaltning AB, 2011-pågående
 • Styrelseordförande, Familjestiftelse, 2005-pågående 
 • Styrelsemedlem, Speed identity AB, 2014-pågående
 • Styrelseordförande, Varpsund Home of Shooting AB, 2014-pågående
 • Styrelseordförande, Josab International AB, 2012-2014
 • Styrelseordförande, Siemens AB, 2008–2013
 • Partner & Advokat, Ashurst Ltd (London) och Ashurst Advokatbyrå AB, 2007-2009
 • Styrelseordförande, svenska UMTS Nät AB, 2006–2009
 • Grundare, Partner & Advokat, AJB Bergh Advokatbyrå AB, 1999–2006
 • Partner & Advokat, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, 1985–1999
 • Partner, Boden, de Bandt, De Brauw, Jeantet, Lagerlöf & Uria (Bryssel),1994–1997
 • Tingsnotarie Nyköpings tingsrätt och Hovrättsfiskal, Svea Hovrätt, 1981–1985
Utbildning accordion-plus accordion-minus
 • Konstvetenskap 60p (Stockholms universitet, 2018)
 • Jur kand och företagsekonomi (Uppsala universitetet, 1976)
Språk accordion-plus accordion-minus
 • Svenska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
Medlemskap accordion-plus accordion-minus
 • Styrelseordförande, Linné Kapital Förvaltning AB
 • Styrelseordförande, en familjestiftelse
 • Styrelseordförande, Varpsund Home of Shooting AB
 • Styrelseledamot, Svenskt Gårdsvilt AB

Angelica Ewö Reimer

Ansvarig för Advisory

Expertis accordion-plus accordion-minus

Angelica har arbetat som jurist i drygt 20 år och har mycket stor och bred erfarenhet av civilrättslig rådgivning åt framförallt stora och medelstora ägarledda bolag inklusive dess ägare/familjer. Angelicas sätt att arbeta är unikt då hon kan erbjuda både familjejuridisk och affärsjuridisk rådgivning på samma gång. Denna kombination av erfarenhet har visat sig särskilt uppskattad och har lett till flera större och långvariga uppdrag.

 

Angelica har under åren arbetat mycket med olika företagstransaktioner men brinner särskilt för familjejuridik och ägarskiften. Då många svenska bolag i dagsläget står inför ägarskiften har Angelica under framförallt de senaste två åren ägnat sig nästan uteslutande åt denna typ av rådgivning. Hon har hjälpt bolaget/ägarna/familjerna från A till Ö i dessa ofta svåra frågeställningar exempelvis hur man hanterar aktiva kontra passiva ägare samt hur barn som inte tar över bolaget ska kompenseras på bästa sätt utifrån ett rättvisetänk.

Betydande uppdrag accordion-plus accordion-minus

 

Angelica fick 2010 uppdraget att nationellt bygga och leda PwC:s legala verksamhet PwC Legal. Ett uppdrag som varade till 2019 då gruppen omfattande drygt 30 jurister placerade i hela Sverige  

 

Angelica har sin kundbas framförallt i Stockholm men även i Skåne, Halmstad, Kalmar och Växjö.  

 

Angelica är en uppskattad föredragshållare och har under sina år som jurist hållit i en mängd olika föredrag och utbildningar exempelvis hos StyrelseAkademien, Företagarna och Svenska Handelskammaren. 

 

Under sina fyra första år som jurist arbetade Angelica på Skatteverket och var bl a ordförande i Skattenämnd och processförare. Därtill nästan 16 år på revisionsbyrån PwC. Angelica har på detta sätt fått en mycket bra grund och förståelse för olika skatterättsliga frågor och vet när en skattejurist behöver kopplas in i ett uppdrag för att få helheten.

Erfarenhet accordion-plus accordion-minus
 • Styrelseledamot, Entreprenör Invest Sverige AB 2021–pågående
 • Biträdande jurist, Berghco Advokatbyrå 2020–pågående
 • Partner, PwC Sverige 2012–2020
 • Ledare, för PwC Legal 2010–2019
 • Jurist, PwC Sverige 2005–2020
 • Jurist, Skatteverket 2000–2004
Utbildning accordion-plus accordion-minus
 • Civilekonom, Linnéuniversitetet 1999
 • Jur. kand, Lunds Universitet 1998
Språk accordion-plus accordion-minus
 • Svenska
 • Engelska
Medlemskap accordion-plus accordion-minus
 • StyrelseAkademien 

Medarbetare

Cecilia Lind

Biträdande jurist

Erik Åhlander

Biträdande jurist

Carolina Ljungberg

Biträdande jurist

Ebba Nakell

Juristassistent

"As you sow, shall you reap"

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

   Scroll up Drag View