Människan är en berättelse. Som för alla företag är vår kultur och det sätt vi arbetar på ett resultat av människorna i företaget och deras berättelse.

Vi finns till för att bygga våra klienters verksamhet

Grundaren av Berghco, Jonas Bergh, har varit partner i Lagerlöf & Leman och Ashurst, två stora svenska och internationella advokatbyråer med kontor i olika länder.

Han har också själv bott och arbetat i utomlands och under hela sin karriär biträtt klienter från olika länder.

Jonas stora passion är att alltid ordna det bästa för både klientföretag och de människor vi arbetar med. Det gäller ägare och anställda i klientföretag och det gäller de anställda hos oss.

Vi vill inte bara säga vad man kan göra. Vi vill gärna ge råd om den bästa vägen framåt.

Vi säger därför att vi existerar för att bygga våra klienters verksamhet. 

Passion och drivkraft

Passionen att ordna det bästa har varit drivkraften att Jonas som entreprenör startat flera advokatverksamheter för att skapa en bättre juridisk service till företag och människor.

I Berghco Business hjälper vi företag. Men vi har även sedan många år hjälpt människor som har tillgångar.

I Berghco Advisory fokuserar vi på juridiska frågor om deras företag, andra tillgångar men också på deras familjerättsliga frågor.

Ska man sammanfatta vår story kan man därför säga den växte fram ur vidgade internationella vyer och en passion att hjälpa människor med bra juridik och kloka råd genom att tänka nytt. Vår vision är att hjälpa ännu fler företag och människor genom nya spännande anställda, samarbetspartners och idéer.

Samarbete, engagemang och senior erfarenhet

Vi vill lösa era problem såväl i vardagen som vid större frågor. Genom samarbete, ett engagerat team och senior erfarenhet bygger vi er verksamhet enkelt och tryggt.

Våra uppdrag har innefattat M&A-transaktioner av varierande storlek och struktur i olika länder; fusioner, förvärv, avyttringar, joint ventures och noteringar på börser.

Vi har ansvarat för svenska och internationella skiljedomsprocesser och domstolsförfaranden. Vi har även ansvarat för juridiken inom företag – från mindre svenska företag till miljardkoncerner där vi tagit ett nordiskt ansvar.

För oss människor är det våra värderingar som avgör hur vi uppträder och arbetar. Vi har valt att uttrycka våra värderingar i tre värdeord – engagemang, trygghet och enkelhet.

Engagemang

Vi samarbetar med människor inom företag och organisationer. Vårt mål är att vara en integrerad del i deras vardag och affärer – en del som bidrar till ökad lönsamhet och minskade risker. Och kan vi också bidra till ett skratt ibland känns det extra bra.

Vi vill också bidra till ett bättre samhälle, både inom och utanför Sverige. Vi är extra stolta över att vara pro bono partners till World Childhood Foundation där vi bistår med avtalsgranskning och andra juridiska frågor.

Trygghet

En sparad krona är en krona på nedersta raden – en tjänad krona är 10% på nedersta raden. Så lyder ett gammalt talesätt – nog så tänkvärt.

Vår uppgift är att eliminera risker och därmed spara kronor. Ökad lönsamhet är den ena delen av vårt erbjudande, ökad trygghet den andra.

Om vi inte helt kan eliminera riskerna, diskuterar vi med dig hur vi på bästa sätt ska hantera dem.

Enkelhet

För oss är enkelhet två saker:

1. Att det vi skriver och det vi säger är lätt att förstå.

2. För varje sak vi gör ställer vi oss själva frågan – kan denna sak göras enklare och/eller billigare med samma goda resultat?

Det är så enkelt!

"As you sow, shall you reap"

Scroll up Drag View