InsikterEn bostadsrättsförening kan få betala skadestånd för felaktiga uppgifter om pantsättningen av en bostadsrätt

En bostadsrättsförening kan få betala skadestånd för felaktiga uppgifter om pantsättningen av en bostadsrätt

HD har nyligen fastställt att en bostadsrättsförening som huvudregel är skadeståndsskyldig mot en förvärvare och/eller ett kreditinstitut, om bostadsrättsföreningen lämnar felaktiga uppgifter om pantsättningen av en bostadsrätt. Det här är en dom som är viktig för Sveriges alla bostadsrättsföreningar. Den diskuteras just nu mycket i den juridiska litteraturen.  

Föreningen måste göra sannolikt att den inte varit vårdslös för att bryta presumtionen att den är ansvarig för felaktiga uppgifter. 

Om det är bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltare som lämnar felaktiga uppgifter är föreningen ändå ansvarig. Föreningen kan dock ha ett krav mot den ekonomiska förvaltaren för skadestånd som föreningen får betala. 

Observera också att det är själva föreningen som är ansvarig. Sedan kan föreningen i och för sig vilja föra ansvaret vidare till styrelsen. 

Om ni är styrelseledamot i en bostadsrättsförening föreslår vi att följande åtgärder vidtages, för att kontrollera att ni inte har ansvar för något som är fel.  

  1. Tag fram lägenhetsförteckningen eller be att få den från från er ekonomiska förvaltare. 
  2. Därefter skickar ni en kontrollfråga till varje medlem om lägenhetsförteckningen anger riktiga uppgifter för den medlemmens lägenhet avseende pantsättning. 

Om du vill veta mer om detta eller har övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Berghco Advokatbyrå.

Scroll up Drag View